• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Mam mnóstwo książek na półkach, a wiele z nich dotyczy moich zainteresowań. Jednym z nich jest architektura; jej poświęcona jest większa część mojej kolekcji. Kupuję wiele albumów i magazynów, których tematyka dotyczy budownictwa, niezależnie od epoki, w której dany budynek wybudowano. Bardzo lubię oglądać albumy ze sztuką i wyobrażać sobie to, jak żyli ludzie w tamtych czasach i w tych zabytkowych dziś budynkach. Interesuje mnie i sam budynek, i jego […]

Continue

Architektura renesansu miała swoje początki przede wszystkim we Włoszech. Główny wpływ w jego początkowym okresie miało zjawisko tzw. narodowego odrodzenia, a także chęć nawiązania do dziedzictwa dawnego cesarstwa. Pomimo upadku czternastowiecznej idei politycznej, prąd odrodzenia cały czas zyskiwał na sile, a sama architektura powszechnie zaczęła być traktowana jako indywidualna twórczość danego architekta. Podczas gdy sztuka gotycka (tak samo zresztą jak średniowieczna filozofia) odrzucała i nawoływała do wyrzeczenia się świata doczesnego […]

Continue

Beton jest jednym z najpopularniejszych materiałów budowlanych używanych w dzisiejszych czasach. Czym on właściwie jest? Jest to materiał kompozytowy, czyli składający się z wielu różnych rodzajów materiałów, Powstaje po zmieszaniu ze sobą spoiwa (najczęściej cementu), kruszywa, wody i ewentualnych dodatkowych substancji, mających za zadanie polepszyć właściwości materiału. Istnieje bardzo wiele rodzajów betonu, między innymi: beton lekki, beton ciężki, beton natryskowy, beton wirowy, beton jastrychowy, beton polimerowy, żelbeton. Podziału tego materiału […]

Continue

Każdy myśli, że wie czym jest beton, ale poproszony o dokładniejszą definicję, nie wie co powiedzieć. Więc czym właściwie jest beton? Jest to materiał kompozytowy, składający się ze spoiwa, wypełniacza, wody oraz ewentualnych dodatków, nadających betonowi pożądane przez nas właściwości. Bardzo ważną właściwością betonu jest jego wysoka odporność na ściskanie. Zależy ona od wielu czynników, między innymi od: składu chemicznego, ilości zastosowanej substancji, warunków środowiska, sposobu obciążenia, czasu przez jaki […]

Continue

Na obecnym rynku budowlanym istnieje niezliczona ilość materiałów budowlanych. Dlatego wprowadzono rozróżnienie. Podział ten zależy od parametrów, na które będziemy zwracać uwagę i przyszłego zastosowania danych materiałów. Materiały budowlane dzielimy ze względu na: Przeznaczenie. Tutaj uwzględniamy przyszłe zastosowanie danych materiałów. Pod tym względem dzielimy je na: materiały konstrukcyjne, materiały izolacyjne i materiały instalacyjne. Rodzaju tworzywa. Tutaj rozróżniamy materiały pod  względem ich składu oraz rodzaju. Na przykład materiały kamienne, materiały ceramiczne, […]

Continue

Wszystkie istniejące materiały mają swoje określone właściwości. Mogą to być właściwości mechaniczne, fizyczne i chemiczne. Które właściwości zaliczamy do chemicznych? Są to: - odporność na działanie kwasów, - odporność na działanie zasad, - odporność na warunki atmosferyczne, - odporność na korozję. Wpływ na te właściwości ma skład chemiczny materiału, skład fazowy materiału oraz jego mikrostruktura. Są to bardzo istotne parametry, często decydują one o stabilności i bezpieczeństwie całej konstrukcji. Zniszczenie […]

Continue

Wszystkie istniejące materiały mają swoje określone właściwości. Mogą to być właściwości mechaniczne, fizyczne i chemiczne. Które właściwości zaliczamy do mechanicznych? Są to: - wytrzymałość na rozciąganie, - wytrzymałość na ściskanie, - wytrzymałość na zginanie, - wytrzymałość na pękanie, - wytrzymałość na pełzanie, - udarność, - odporność na udary cieplne, - kruchość, - ścieranie. Są to bardzo istotne parametry, często decydują one o stabilności i bezpieczeństwie całej konstrukcji. Zniszczenie jednego z […]

Continue

Jakimi właściwościami cechują się materiały budowlane, co wpływa na ich parametry i jak możemy zweryfikować ich wartości? Każdy materiał musi spełniać odpowiednie wymagania wobec czterech kategorii właściwości. Właściwości fizyczne, czyli wygląd materiału, jego gęstość, temperatura topnienia, temperatura wrzenia, lepkość, opór właściwy. Właściwości fizykochemiczne, czyli rozpuszczalność danego materiału oraz jego stabilność chemiczna. Właściwości mechaniczne, jak wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na ściskanie, udarność, odporność na zmęczenie materiału. Właściwości chemiczne, czyli odporność na […]

Continue

Czemu tak ciężko jest sprzedać mieszkanie? Co należy zrobić, by jak najszybciej sfinalizować sprzedaż lokalu? Po pierwsze, ogłaszaj się gdzie tylko możesz. Jeśli korzystasz z internetu, nie ograniczaj się do umieszczenia ogłoszenia tylko na jednej stronie. Najlepiej skorzystaj z jak największej ilości darmowych serwisów, nie tylko tych przeznaczonych jedynie do pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Dodawaj też dużo zdjęć, przyciąga to uwagę potencjalnych kupców i skłania ich do obejrzenia mieszkania na […]

Continue

Materiały budowlane można podzielić na wiele sposób. Podział ten zależy od właściwości na które będziemy zwracać uwagę lub na zastosowanie danych materiałów. Materiały budowlane dzielimy ze względu na: Przeznaczenie. Tutaj uwzględniamy przyszłe zastosowanie danych materiałów. Pod tym względem dzielimy je na: materiały konstrukcyjne, materiały izolacyjne i materiały instalacyjne Rodzaju tworzywa. W tym podziale segregujemy materiały względem ich składu, pochodzenia. Na przykład materiały kamienne, materiały ceramiczne, beton, tworzywa polimerowe, drewno, metal. […]

Continue

Co w ogóle klasyfikowane jest jako materiał budowlany? Są to materiały stosowane do budowy nowych obiektów lub do naprawy już istniejących. Muszą one posiadać odpowiednie właściwości. Podstawowymi materiałami budowlanymi są: 1. Spoiwa mineralne. Do tej grupy należą między innymi gips, cement, wapno. 2. Kruszywo budowlane. Są to wszelkie żwiry, piaski i kamienie łamane. 3. Zaprawa. Do tej grupy zaliczamy przede wszystkim wszelkie rodzaje tynków. 4. Beton. Ta grupa nie wymaga […]

Continue

Praktycznie każdy marzy o swoim własnym, wymarzonym mieszkaniu, domu, posiadłości.. Jak zrealizować ten pomysł? Najważniejsze jest przemyślenie czego tak naprawdę chcemy. Jeśli mamy dużą rodzinę i jesteśmy gotowi na codzienne dojeżdżanie do pracy warto pomyśleć o kupieniu domu na obrzeżach miasta. Jeśli wolimy skupić się na karierze, cały dzień spędzamy w pracy i nie posiadamy rodziny, to małe mieszkanie w centrum miasta może okazać się najlepszym wyborem. Ważne są też […]

Continue